poniedziałek, 14 października 2013

Eugeniusz Rychlicki - Punkty styczności : impresje poetyckie. Chorzów, 2012


  Eugeniusz Rychlicki, nauczyciel mieszkający w Chorzowie, 
jest autorem pracy etnograficzno-historycznej 
„Między Trzemesznem a Żninem”, wielu opowiadań i utworów poetyckich publikowanych indywidualnie bądź w antologiach utworów chorzowskich prozaików i poetów. Tomik wierszy „Punkty styczności” to jego kolejna książka.
Krzysztof Knas - Reduta Śląska : 1933...2013... Chorzów : Chorzowskie Centrum Kultury, 2013


Historia powstałego w 1933, a reaktywowanego w 2012 roku teatru amatorskiego pod nazwą Śląski Teatr Ludowy - „Reduta Śląska”. Pierwszymi aktorami tego Teatru byli członkowie teatrzyku szkolnego działającego w Miejskim Instytucie Kształcenia Handlowego, którego założycielem był polonista i późniejszy przewodniczący „Reduty” Stanisław Staśko. Książka zawiera bogato ilustrowaną historię działalności „Reduty” oraz wspomnienia osób związanych z Teatrem. 
W drugiej części publikacji znajdziemy informacje na temat reaktywacji teatru w 2012 roku. Całość uzupełnia wykaz spektakli premierowych 
i alfabetyczny spis aktorów w nich występujących w latach 1933-1996 oraz w roku 2013.
Diagnoza rynku pracy w Chorzowie : raport z badań ankietowych przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Chorzów : Powiatowy Urząd Pracy, 2013


Badania rynku pracy zostały przeprowadzone w październiku 2012 roku. W badaniu brało udział ponad 300 bezrobotnych, w tym 54 osoby niepełnosprawne oraz 250 osób powyżej 50 roku życia. 
Badaniem objęto także 102 pracodawców. Uzyskane wyniki pomogą 
w ustaleniu możliwości wykorzystania zasobów ludzkich na lokalnym rynku pracy.
Chorzowski Informator Turystyczny 2013. Chorzów : Urząd Miasta, 2013


  Informator, to wydawnictwo przygotowywane i aktualizowane corocznie przez Chorzowskie Centrum Informacji Turystycznej. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje potrzebne przybywającemu do Chorzowa turyście tj.: opis bazy lokalowej, gastronomicznej i komunikacyjnej, 
dane teleadresowe ważnych instytucji miejskich, opisy zabytków i szlaków turystycznych przebiegających przez miasto itp.

Jubileusz 100 lat Szkoły Podstawowej nr 34. Chorzów : Agencja Wydawniczo - Reklamowa "map", 2006


  Publikacja zawiera informacje na temat historii i dnia dzisiejszego Szkoły oraz wykaz nazwisk nauczycieli, zatrudnionych w niej 
po 1945 roku. 
W związku z nadaniem Szkole imienia Sportowców Hajduckich 
w książce zamieszczono krótkie biogramy osób związanych z różnymi dyscyplinami sportu, a pochodzącymi z dzielnicy Chorzów Batory (Wielkie Hajduki).
Miejskie obchody 20 rocznicy nadania miastu Chorzów patrona św. Floriana : pod honorowym patronatem arcybiskupa Wiktora Skworca metropolity katowickiego. Chorzów: Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego, [2013]


  Publikacja jest zbiorem fotografii z obchodów 20-lecia nadania miastu Chorzów patrona św. Floriana, które zainaugurowano uroczystą 
mszą św. w Sanktuarium św. Floriana., a następnie kontynuowano 
w Chorzowskim Centrum Kultury, gdzie miała miejsce druga część uroczystości przygotowana przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego.
Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne.T. 11. Red. Marian Piegza. Chorzów : Ag. Mediów Lokalnych "mediaL, 2013


 W najnowszym tomie Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych znajdziemy m in.: opis działań podjętych przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w ramach projektu Comeniusa "Żyję, czytam, wzrastam", wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
w Gimnazjum nr 1 na temat niedostosowania wśród chorzowskiej młodzieży, prezentację Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 1 im. W. Korfantego, historię Przedszkola nr 13.
Jak w każdym tomie zostały zamieszczone sylwetki chorzowskich pedagogów oraz wspomnienia o zmarłych nauczycielach.
ChCK na piątkę ! : 2008-2013. Chorzów : Chorzowskie Centrum Kultury, 2013   Publikacja, wydana z okazji 5-lecia działalności Chorzowskiego Centrum Kultury, zawiera przegląd wydarzeń, koncertów, spektakli teatralnych i występów kabaretowych jakie miały miejsce na scenie ChCK na przestrzeni tych pięciu lat. Zaprezentowano także wszystkie sekcje, działające w ChCK oraz przedstawiono działalność Miejskiej Galerii Sztuki MM i Starochorzowskiego Domu Kultury, które działają jego pod patronatem.

środa, 6 marca 2013

Marcoń Witold - Paweł Kempka : szkic do portretu. Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, 2011


  Biografia Pawła Kempki (1886-1972), prawnika, działacza narodowego i samorządowego, posła do Sejmu Śląskiego, jednego z twórców 
i znawców autonomii śląskiej, pierwszego prezesa Stronnictwa Demokratycznego w Chorzowie, członka Chrześcijańskiej Demokracji 
u boku Wojciecha Korfantego. Książkę wzbogacają liczne, czarno-białe fotografie.           Zeszyty Chorzowskie. T. 13. Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2012


  Publikacja zawiera kolejną porcję artykułów i materiałów dotyczących rozwoju i życia miasta. Teksty przedstawiają  mi. in. przejęcie Królewskiej Huty przez Polskę w dniu      
23 czerwca 1922 roku, osadnictwo wojskowe Ślązaków na Kresach Wschodnich po powstaniach śląskich, górnośląsko-wileńskie kontakty teatralne w okresie międzywojennym,
losy Ślązaków na Północno-Wschodnich Kresach II RP w latach 
II wojny światowej, historię chorzowskich derbów piłkarskich oraz Towarzystwa Upiększania Miasta.

W dziale recenzji omówiono książki: „Stąd do Broadwayu” Krzysztofa Karwata i „100 lat AKS Chorzów” Wojciecha Krzystanka i Dariusza Leśnikowskiego.

Tom zamykają stałe działy: kronika zawierająca kalendarium Chorzowa za rok 2011 i sprawozdanie z działalności muzeum w tym samym roku, oraz wspomnienia o zasłużonych, zmarłych w ostatnim czasie chorzowianach.