wtorek, 27 września 2011

Krzystanek Wojciech, Leśnikowski Dariusz - 100 lat AKS Chorzów : ludzie, wydarzenia, emocje. Chorzów :  artpressphoto, 2010 


   Autorzy wspomnień o stu latach działalności „Zielonych koniczynek” próbują na łamach swej książki pokazać czytelnikowi historię klubu, który swoimi korzeniami sięga roku 1910 i którego pierwotna nazwa brzmiała „Towarzystwo do Gier na Trawie Królewska Huta”.
Pierwsze pięć rozdziałów książki poświęcono głównym dyscyplinom sportowym uprawianym w Klubie : piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce, tenisowi stołowemu oraz zapasom. W rozdziale szóstym autorzy w dużym skrócie opisali tenis, boks, sekcje szachową oraz pływacką.
Ostatni, siódmy rozdział prezentuje wspomnienia osób związanych z AKS-em, zarówno działaczy jak i sportowców. Całość uzupełniona jest fotografiami.

Elsner Antoni - Metamorfozy. Chorzów :  Stow. Miłośników Chorzowa im. J. Ligonia, 2011

   To pierwszy tom zbioru wspomnień Antoniego Elsnera 
z okresu II wojny światowej. Autor rozpoczyna swoje zapiski 15 kwietnia 1944 roku – w dniu swoich 18 urodzin - a kończy 6 stycznia 1945 roku. Osiemnastoletni Antoni otrzymuje powołanie do Wermachtu. Poznajemy jego wojenne losy -
od walk na froncie zachodnim po amerykańska niewolę
i wcielenie do polskiego 663 Dywizjonu Samolotów Artylerii. Urodzony na chorzowskich Pniokach, autor spisał swoje wspomnienia w barwny sposób. Nie brakuje w nich wtrąceń
w gwarze śląskiej oraz zwrotów niemieckich, do wyjaśnienia których na końcu książki umieszczono słownik. 
Tekst uzupełniają fotografie z rodzinnego albumu autora. 


Kostrzewa Andrzej - Jubileusz połączonego chóru : "Seraf" przy par. św. Antoniego w Chorzowie : "Św. Barbara" przy par. św. Barbary". Chorzów : Urząd Miasta, 2010

  Książka zawiera historię działalności dwóch parafialnych chórów - „Seraf” parafii św. Antoniego oraz chóru 
„Św. Barbara” parafii św. Barbary.W pierwszych dwóch rozdziałach autor przedstawia pokrótce historię każdego
z Chórów do roku 1980, kiedy to nastąpiło ich połączenie. Kolejny rozdział to już kronika wspólnej działalności obu Chórów, która rozpoczęła się z dniem 22.11.1980 roku. Kronika spisana w formie kalendarium, zawiera liczne fotografie z występów i spotkań prywatnych, wycinki prasowe na temat działalności Chóru oraz listy gratulacyjne.

piątek, 29 kwietnia 2011

Zeszyty Chorzowskie. T. 11.Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2010

  Kolejny, bo już 11 tom "Zeszytów" oferuje nam ciekawe artykuły na temat historii Chorzowa. W bieżącym numerze, możemy zapoznać się z historią placówek kulturalnych naszego miasta : Teatru Rozrywki, Chorzowskiego Centrum Kultury oraz kin. Jeden z artykułów poświęcono historii aptek chorzowskich w dwudziestoleciu międzywojennym. W "Zeszytach" zamieszczono również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale recenzji omówiono min. serię wydawniczą "Biblioteka Chorzowska".                                                                                                  


Informator dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2011/2012. Chorzów :  Zakł. Usług Poligraf. "Graf", 2011
                             
    W informatorze  absolwenci gimnazjów znajdą ofertę chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych : liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych. Zainteresowani uzyskają dokładną informacje o ofercie edukacyjnej danej placówki, możliwości kształcenia na poszczególnych kierunkach, zajęciach pozalekcyjnych oraz   o warunkach przyjęcia do wybranej szkoły.                  
Inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na rozwój lokalnego rynku pracy w latach 2004-2009.Chorzów :  Powiatowy Urząd Pracy, 2009 
   Informator ten zawiera dane na temat projektów zrealizowanych przez powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Projekty te zostały sfinansowane ze środków przedakcesyjnych Phare 2002 oraz ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Dzięki nim mieszkańcy Chorzowa mogli brać udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach ułatwiających im podjęcie zatrudnienia.                                                   

Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne.T. 8.Red. Marian Piegza. Chorzów : Ag. Mediów Lokalnych "mediaL, 2010
                                 
Ósmy tom "Chorzowski Zeszytów Dydaktycznych" zawiera artykuły prezentujące nauczycielskie doświadczenia, które wzbogacą zapewne warsztat dydaktyczny nauczycieli.
Z okazji 90-lecia KS Ruchu Chorzów, znajdziemy tu także bardzo ciekawy artykuł na temat kibiców tego właśnie klubu. W dziale "Sylwetki" możemy bliżej zapoznać się  z osobą Lecha Motyki - obecnego dyrektora Planetarium Śląskiego, a wcześniej nauczyciela geografii 
w chorzowskich szkołach.

Niebiescy od A do Z 90 [lat] KS Ruchu Chorzów. Dodatek do "Chorzowianina" 2010


  Zbiór 20 odcinków wydanych z okazji 90-lecia KS Ruchu Chorzów zawiera informacje o działalności Klubu,najważniejszych meczach, trenerach, piłkarzach i innych wydarzeniach związanych z Ruchem.