piątek, 6 marca 2015

Halina Dobek [i in.] - Rys Historii Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Chorzów : Szkoła Podstawowa nr 15, 2014

                                
    Książka jest monografią Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. 
Rys historyczny szkoły za lata 1914-1939 oraz kalendarium jej dziejów od 1945 r. przedstawiają historię szkoły. Osobne rozdziały poświęcono historii życia kulturalnego szkoły i historii świetlicy. Wydawnictwo uzupełniają wykazy byłych i obecnych pracowników szkoły.

środa, 10 września 2014

60 lat ZSTiO w Chorzowie. Red. K. Jarzyńska, E. Szypuła. Chorzów, 2013   Publikacja stanowi drugą część monografii Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie, która ukazała się w 2003 roku. Znajdują się w niej informacje na temat historii szkoły, gmachu, najważniejszych wydarzeń z ostatniej dekady, sylwetki dyrektorów, wykaz nauczycieli, kalendaria, kronika osiągnięć uczniów, wspomnienia 
i wykaz absolwentów oraz liczne fotografie.
Jan Herla. Red. Krzysztof Knas. Chorzów : Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków, 2014


  Książka poświęcona Janowi Herle, znanemu chorzowskiemu malarzowi, grafikowi, rysownikowi satyrycznemu, zmarłemu w 2010 roku. Obok biografii artysty i zdjęć z rodzinnego archiwum znajdują się 
w niej reprodukcje dzieł malarskich, obrazujących historyczną zabudowę Chorzowa, i szerzej – Śląska - wiodącego tematu w twórczości Jana Herli.

Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem : ks. Jan Macha (1914-1942). Wprowadzenie i edycja dokumentów Damian Bednarski. Katowice : Emmanuel, 2014


   Wybór tekstów źródłowych związanych z postacią księdza Jana Machy, kapłana w parafii św. Marii Magdaleny 
w Chorzowie Starym, a następnie w kościele św. Józefa 
w Rudzie Śląskiej, działacza ruchu oporu, zamordowanego przez nazistów w 1942 roku. Książka zawiera listy pisane przez ks. Machę z więzienia do rodziny, jego kazania, wspomnienia bliskich i przyjaciół o ks. Masze, relację kapelana więziennego towarzyszącego mu w ostatnich godzinach życia, a także wiele innych dokumentów. 
Cennym uzupełnieniem są: biografia ks. Machy, kalendarium życia, drzewo genealogiczne i komentarz do zbioru.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Zeszyty Chorzowskie. T. 14. Red. Jacek Kurek. Chorzów : Muzeum, 2013   W nowym tomie „Zeszytów...” znajdują się artykuły 
i materiały dotyczące rozwoju i życia miasta, jak również wykraczające poza chorzowską tematykę. Autorzy, opierając się 
na analizie źródeł, przedstawiają m. in. zagadnienia z historii ekonomicznej (m. in. rozwój potencjału społeczno-gospodarczego województwa śląskiego), historii sztuki (m. in. twórczość Jana Szmatlocha, obraz Chorzowa w filmach, gmach „drapacza chmur”), historii Kościołów - katolickiego (sylwetka ks. Teodora Krząkały) oraz ewangelickiego, historii społecznej (sytuacja socjalno-bytowa pracowników huty „Bismarck”), historii sportu i turystyki. Publikację uzupełniają recenzje (w tym po raz pierwszy - wydawnictwa fonograficznego), kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa 
i sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2012 oraz wspomnienia 
o zasłużonych, zmarłych w ostatnim czasie chorzowianach.

poniedziałek, 14 października 2013

Eugeniusz Rychlicki - Punkty styczności : impresje poetyckie. Chorzów, 2012


  Eugeniusz Rychlicki, nauczyciel mieszkający w Chorzowie, 
jest autorem pracy etnograficzno-historycznej 
„Między Trzemesznem a Żninem”, wielu opowiadań i utworów poetyckich publikowanych indywidualnie bądź w antologiach utworów chorzowskich prozaików i poetów. Tomik wierszy „Punkty styczności” to jego kolejna książka.
Krzysztof Knas - Reduta Śląska : 1933...2013... Chorzów : Chorzowskie Centrum Kultury, 2013


Historia powstałego w 1933, a reaktywowanego w 2012 roku teatru amatorskiego pod nazwą Śląski Teatr Ludowy - „Reduta Śląska”. Pierwszymi aktorami tego Teatru byli członkowie teatrzyku szkolnego działającego w Miejskim Instytucie Kształcenia Handlowego, którego założycielem był polonista i późniejszy przewodniczący „Reduty” Stanisław Staśko. Książka zawiera bogato ilustrowaną historię działalności „Reduty” oraz wspomnienia osób związanych z Teatrem. 
W drugiej części publikacji znajdziemy informacje na temat reaktywacji teatru w 2012 roku. Całość uzupełnia wykaz spektakli premierowych 
i alfabetyczny spis aktorów w nich występujących w latach 1933-1996 oraz w roku 2013.