piątek, 16 marca 2012

Hojka Zbigniew - Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Chorzów Batory ; Hajduki Wielkie : Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2010    Autor, wykorzystując archiwalne źródła, przedstawia historię kościoła 
i parafii NSPJ, nakreślając jednocześnie krótki zarys dziejów Wielkich Hajduk. Monografia ma charakter kroniki, ukazując chronologię wydarzeń w oparciu o posługę czterech kolejnych proboszczów parafii. Książka zawiera liczne fotografie dokumentujące życie wspólnoty parafialnej, a w aneksach m.in. akt erekcyjny kościoła, spis wszystkich duszpasterzy pracujących w parafii, dane statystyczne.


Karwat Krzysztof - Stąd do Broadwayu : historia Teatru Rozrywki. Chorzów : Stowarzyszenie Teatralne „Entrée”, 2011   Monografia jednej z najlepszych polskich scen muzycznych. Autor barwnie i szczegółowo opisuje dzieje chorzowskiego teatru od początków jego istnienia, sięgających lat 70. ubiegłego wieku. Bogato ilustrowana książka zawiera również repertuar, kalendarium wszystkich premier oraz ważniejszych spektakli gościnnych, które odbyły się na deskach Teatru Rozrywki.

Zeszyty Chorzowskie. T. 12. Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2011


   W najnowszym tomie znajdziemy m.in. artykuły o rozwoju szkolnictwa w Królewskiej Hucie, architekturze dwudziestowiecznych kościołów chorzowskich, dziejach przemysłu, biografię ks. Stanisława Krzoski, wspomnienie Jana Herli oraz jako ciekawostkę – historię linii trolejbusowej w Hajdukach. 
W dziale recenzji omówiono kilka wydawnictw, w tym „Zamalowanie. Rozmowy z Piotrem Naliwajką” i „Marcela Kochańczyka” Krzysztofa Karwata.
Kolejny stały dział - kronika - zawiera kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 2010 i sprawozdanie z działalności chorzowskiego Muzeum w tym samym roku.