środa, 6 marca 2013

Marcoń Witold - Paweł Kempka : szkic do portretu. Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego, 2011


  Biografia Pawła Kempki (1886-1972), prawnika, działacza narodowego i samorządowego, posła do Sejmu Śląskiego, jednego z twórców 
i znawców autonomii śląskiej, pierwszego prezesa Stronnictwa Demokratycznego w Chorzowie, członka Chrześcijańskiej Demokracji 
u boku Wojciecha Korfantego. Książkę wzbogacają liczne, czarno-białe fotografie.           Zeszyty Chorzowskie. T. 13. Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2012


  Publikacja zawiera kolejną porcję artykułów i materiałów dotyczących rozwoju i życia miasta. Teksty przedstawiają  mi. in. przejęcie Królewskiej Huty przez Polskę w dniu      
23 czerwca 1922 roku, osadnictwo wojskowe Ślązaków na Kresach Wschodnich po powstaniach śląskich, górnośląsko-wileńskie kontakty teatralne w okresie międzywojennym,
losy Ślązaków na Północno-Wschodnich Kresach II RP w latach 
II wojny światowej, historię chorzowskich derbów piłkarskich oraz Towarzystwa Upiększania Miasta.

W dziale recenzji omówiono książki: „Stąd do Broadwayu” Krzysztofa Karwata i „100 lat AKS Chorzów” Wojciecha Krzystanka i Dariusza Leśnikowskiego.

Tom zamykają stałe działy: kronika zawierająca kalendarium Chorzowa za rok 2011 i sprawozdanie z działalności muzeum w tym samym roku, oraz wspomnienia o zasłużonych, zmarłych w ostatnim czasie chorzowianach.