środa, 12 grudnia 2012

Wystawy Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków 2011-2012 : malarstwo, grafika, rzeźba. - Chorzów :  Stow. Chorzowskich Artystów Plastyków, 2011


   Album zawiera krótkie podsumowanie działalności Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków oraz fotorelację z kilku wystaw. 
W publikacji znajdziemy także biogramy artystów związanych ze Stowarzyszeniem oraz reprodukcje ich prac.
Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne.T. 10.Red. Marian Piegza. Chorzów : Ag. Mediów Lokalnych "mediaL, 2012


   Jubileuszowy, X tom Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych przypomina nam jakie były początki 
tego wydawnictwa oraz przedstawia wykaz osób piszących do Zeszytów na przestrzeni dziesięciu lat. Jak zwykle znajdziemy w nim także artykuły, które wspomogą warsztat dydaktyczny nauczycieli oraz sylwetki nauczycieli, związanych z chorzowskimi placówkami edukacyjnymi.


 
20 lat Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie : 1992-2012. - Chorzów :  Miejski Ośrodek. Rekreacji i Sportu, 2012


   Publikacja wydana z okazji 20-lecia istnienia Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przedstawia rys historyczny  placówki oraz podległych jej obiektów. 
W publikacji znajdziemy kalendarium najważniejszych wydarzeń w dziejach Ośrodka, zapoznamy się z jego działalnością sportową oraz osiągnięciami zawodników poszczególnych sekcji. Książka zawiera także kalejdoskop Chorzowskich Biesiad Rocznicowych. Całość publikacji jest bogato ilustrowana.
Ścibut Piotr - Kałamarz z orlim piórem : porucznik Robert Buchcik (1909-1940), nauczyciel, oficer, w gronie rodaków. Świadectwa. Katowice ; Bystra : Stowarzyszenie Pokolenie, 2012   Książka ta jest poświęcona Robertowi Buchcikowi, nauczycielowi jednej ze szkół
w Wielkich Hajdukach w latach 1929-1938. Jako oficer 4 Pułku Strzelców Podhalańskich uczestniczył w kampanii wrześniowej. 
Po agresji ZSRR na Polskę, znalazła się 
w niewoli sowieckiej. W 1940 roku został zamordowany w Katyniu. 
W publikacji zamieszczono liczne fotografie.

piątek, 16 marca 2012

Hojka Zbigniew - Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Chorzów Batory ; Hajduki Wielkie : Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2010    Autor, wykorzystując archiwalne źródła, przedstawia historię kościoła 
i parafii NSPJ, nakreślając jednocześnie krótki zarys dziejów Wielkich Hajduk. Monografia ma charakter kroniki, ukazując chronologię wydarzeń w oparciu o posługę czterech kolejnych proboszczów parafii. Książka zawiera liczne fotografie dokumentujące życie wspólnoty parafialnej, a w aneksach m.in. akt erekcyjny kościoła, spis wszystkich duszpasterzy pracujących w parafii, dane statystyczne.


Karwat Krzysztof - Stąd do Broadwayu : historia Teatru Rozrywki. Chorzów : Stowarzyszenie Teatralne „Entrée”, 2011   Monografia jednej z najlepszych polskich scen muzycznych. Autor barwnie i szczegółowo opisuje dzieje chorzowskiego teatru od początków jego istnienia, sięgających lat 70. ubiegłego wieku. Bogato ilustrowana książka zawiera również repertuar, kalendarium wszystkich premier oraz ważniejszych spektakli gościnnych, które odbyły się na deskach Teatru Rozrywki.

Zeszyty Chorzowskie. T. 12. Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2011


   W najnowszym tomie znajdziemy m.in. artykuły o rozwoju szkolnictwa w Królewskiej Hucie, architekturze dwudziestowiecznych kościołów chorzowskich, dziejach przemysłu, biografię ks. Stanisława Krzoski, wspomnienie Jana Herli oraz jako ciekawostkę – historię linii trolejbusowej w Hajdukach. 
W dziale recenzji omówiono kilka wydawnictw, w tym „Zamalowanie. Rozmowy z Piotrem Naliwajką” i „Marcela Kochańczyka” Krzysztofa Karwata.
Kolejny stały dział - kronika - zawiera kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa za rok 2010 i sprawozdanie z działalności chorzowskiego Muzeum w tym samym roku.