wtorek, 27 września 2011

Krzystanek Wojciech, Leśnikowski Dariusz - 100 lat AKS Chorzów : ludzie, wydarzenia, emocje. Chorzów :  artpressphoto, 2010 


   Autorzy wspomnień o stu latach działalności „Zielonych koniczynek” próbują na łamach swej książki pokazać czytelnikowi historię klubu, który swoimi korzeniami sięga roku 1910 i którego pierwotna nazwa brzmiała „Towarzystwo do Gier na Trawie Królewska Huta”.
Pierwsze pięć rozdziałów książki poświęcono głównym dyscyplinom sportowym uprawianym w Klubie : piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce, tenisowi stołowemu oraz zapasom. W rozdziale szóstym autorzy w dużym skrócie opisali tenis, boks, sekcje szachową oraz pływacką.
Ostatni, siódmy rozdział prezentuje wspomnienia osób związanych z AKS-em, zarówno działaczy jak i sportowców. Całość uzupełniona jest fotografiami.

Elsner Antoni - Metamorfozy. Chorzów :  Stow. Miłośników Chorzowa im. J. Ligonia, 2011

   To pierwszy tom zbioru wspomnień Antoniego Elsnera 
z okresu II wojny światowej. Autor rozpoczyna swoje zapiski 15 kwietnia 1944 roku – w dniu swoich 18 urodzin - a kończy 6 stycznia 1945 roku. Osiemnastoletni Antoni otrzymuje powołanie do Wermachtu. Poznajemy jego wojenne losy -
od walk na froncie zachodnim po amerykańska niewolę
i wcielenie do polskiego 663 Dywizjonu Samolotów Artylerii. Urodzony na chorzowskich Pniokach, autor spisał swoje wspomnienia w barwny sposób. Nie brakuje w nich wtrąceń
w gwarze śląskiej oraz zwrotów niemieckich, do wyjaśnienia których na końcu książki umieszczono słownik. 
Tekst uzupełniają fotografie z rodzinnego albumu autora. 


Kostrzewa Andrzej - Jubileusz połączonego chóru : "Seraf" przy par. św. Antoniego w Chorzowie : "Św. Barbara" przy par. św. Barbary". Chorzów : Urząd Miasta, 2010

  Książka zawiera historię działalności dwóch parafialnych chórów - „Seraf” parafii św. Antoniego oraz chóru 
„Św. Barbara” parafii św. Barbary.W pierwszych dwóch rozdziałach autor przedstawia pokrótce historię każdego
z Chórów do roku 1980, kiedy to nastąpiło ich połączenie. Kolejny rozdział to już kronika wspólnej działalności obu Chórów, która rozpoczęła się z dniem 22.11.1980 roku. Kronika spisana w formie kalendarium, zawiera liczne fotografie z występów i spotkań prywatnych, wycinki prasowe na temat działalności Chóru oraz listy gratulacyjne.