piątek, 29 kwietnia 2011

Zeszyty Chorzowskie. T. 11.Red. Zbigniew Kapała. Chorzów : Muzeum, 2010

  Kolejny, bo już 11 tom "Zeszytów" oferuje nam ciekawe artykuły na temat historii Chorzowa. W bieżącym numerze, możemy zapoznać się z historią placówek kulturalnych naszego miasta : Teatru Rozrywki, Chorzowskiego Centrum Kultury oraz kin. Jeden z artykułów poświęcono historii aptek chorzowskich w dwudziestoleciu międzywojennym. W "Zeszytach" zamieszczono również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale recenzji omówiono min. serię wydawniczą "Biblioteka Chorzowska".                                                                                                  


Informator dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2011/2012. Chorzów :  Zakł. Usług Poligraf. "Graf", 2011
                             
    W informatorze  absolwenci gimnazjów znajdą ofertę chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych : liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych. Zainteresowani uzyskają dokładną informacje o ofercie edukacyjnej danej placówki, możliwości kształcenia na poszczególnych kierunkach, zajęciach pozalekcyjnych oraz   o warunkach przyjęcia do wybranej szkoły.                  
Inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na rozwój lokalnego rynku pracy w latach 2004-2009.Chorzów :  Powiatowy Urząd Pracy, 2009 
   Informator ten zawiera dane na temat projektów zrealizowanych przez powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie. Projekty te zostały sfinansowane ze środków przedakcesyjnych Phare 2002 oraz ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Dzięki nim mieszkańcy Chorzowa mogli brać udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach ułatwiających im podjęcie zatrudnienia.                                                   

Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne.T. 8.Red. Marian Piegza. Chorzów : Ag. Mediów Lokalnych "mediaL, 2010
                                 
Ósmy tom "Chorzowski Zeszytów Dydaktycznych" zawiera artykuły prezentujące nauczycielskie doświadczenia, które wzbogacą zapewne warsztat dydaktyczny nauczycieli.
Z okazji 90-lecia KS Ruchu Chorzów, znajdziemy tu także bardzo ciekawy artykuł na temat kibiców tego właśnie klubu. W dziale "Sylwetki" możemy bliżej zapoznać się  z osobą Lecha Motyki - obecnego dyrektora Planetarium Śląskiego, a wcześniej nauczyciela geografii 
w chorzowskich szkołach.

Niebiescy od A do Z 90 [lat] KS Ruchu Chorzów. Dodatek do "Chorzowianina" 2010


  Zbiór 20 odcinków wydanych z okazji 90-lecia KS Ruchu Chorzów zawiera informacje o działalności Klubu,najważniejszych meczach, trenerach, piłkarzach i innych wydarzeniach związanych z Ruchem.