poniedziałek, 14 października 2013

Krzysztof Knas - Reduta Śląska : 1933...2013... Chorzów : Chorzowskie Centrum Kultury, 2013


Historia powstałego w 1933, a reaktywowanego w 2012 roku teatru amatorskiego pod nazwą Śląski Teatr Ludowy - „Reduta Śląska”. Pierwszymi aktorami tego Teatru byli członkowie teatrzyku szkolnego działającego w Miejskim Instytucie Kształcenia Handlowego, którego założycielem był polonista i późniejszy przewodniczący „Reduty” Stanisław Staśko. Książka zawiera bogato ilustrowaną historię działalności „Reduty” oraz wspomnienia osób związanych z Teatrem. 
W drugiej części publikacji znajdziemy informacje na temat reaktywacji teatru w 2012 roku. Całość uzupełnia wykaz spektakli premierowych 
i alfabetyczny spis aktorów w nich występujących w latach 1933-1996 oraz w roku 2013.