piątek, 6 marca 2015

Halina Dobek [i in.] - Rys Historii Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Chorzów : Szkoła Podstawowa nr 15, 2014

                                
    Książka jest monografią Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. 
Rys historyczny szkoły za lata 1914-1939 oraz kalendarium jej dziejów od 1945 r. przedstawiają historię szkoły. Osobne rozdziały poświęcono historii życia kulturalnego szkoły i historii świetlicy. Wydawnictwo uzupełniają wykazy byłych i obecnych pracowników szkoły.