wtorek, 8 kwietnia 2014

Zeszyty Chorzowskie. T. 14. Red. Jacek Kurek. Chorzów : Muzeum, 2013   W nowym tomie „Zeszytów...” znajdują się artykuły 
i materiały dotyczące rozwoju i życia miasta, jak również wykraczające poza chorzowską tematykę. Autorzy, opierając się 
na analizie źródeł, przedstawiają m. in. zagadnienia z historii ekonomicznej (m. in. rozwój potencjału społeczno-gospodarczego województwa śląskiego), historii sztuki (m. in. twórczość Jana Szmatlocha, obraz Chorzowa w filmach, gmach „drapacza chmur”), historii Kościołów - katolickiego (sylwetka ks. Teodora Krząkały) oraz ewangelickiego, historii społecznej (sytuacja socjalno-bytowa pracowników huty „Bismarck”), historii sportu i turystyki. Publikację uzupełniają recenzje (w tym po raz pierwszy - wydawnictwa fonograficznego), kalendarium społeczno-kulturalne Chorzowa 
i sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2012 oraz wspomnienia 
o zasłużonych, zmarłych w ostatnim czasie chorzowianach.